Notaris voor aankoop of verkoop van uw huis & hypotheekakte

Wanneer u een huis koopt of verkoopt vindt het passeren van de woning plaats bij de notaris die bevoegd is een notariële eigendomsakte (ook wel overdrachtsakte genoemd) en hypotheekakte op te maken. Dit is niet hetzelfde als de koopakte – deze verplicht koper en verkoper om in de (nabije) toekomst tot overdracht over te gaan. De koopakte is het belangrijkste document in het aan- en verkoopproces. In onze regio is het gebruikelijk dat de notaris de koopakte opmaakt. De overdrachtsakte zorgt ervoor dat het eigendom daadwerkelijk wordt overgedragen op basis van de koopakte.

Ons notariskantoor heeft speciale aandacht voor de juridische begeleiding bij aankoop en verkoop van uw huis.

Eigendomsakte

De eigendomsakte (overdrachtsakte) is het eigendomsbewijs van een woning zodat er bij het Kadaster een gewaarmerkt bewijsstuk is dat u eigenaar bent van de woning. Dit wordt ook wel transportakte of akte van levering genoemd.

Wat staat er onder andere in een transportakte/overdrachtsakte

 • Gegevens over de woning
 • Prijs van de woning
 • Persoonlijke gegevens van de koper en de verkoper
 • Datum van overdracht en oplevering van de woning
 • Kwalitatieve rechten en plichten
 • Titel van aankomst (verklaring dat de verkoper ook echt eigenaar van het huis was)
 • De erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld het recht van overpad)
Huisoverdracht & Hypotheekakte - Notaris Bosman Badhoevedorp

Hypotheekakte

In de hypotheekakte (de notariele akte) staan alle gegevens en bepalingen van uw hypotheek. De notaris maakt op verzoek van de bank (of andere geldgever) de hypotheekakte op waarin onder andere opgenomen dat de woning als onderpand wordt gegeven aan de geldverstrekker in ruil voor een lening om de woning te bekostigen.  De akte wordt na ondertekening ingeschreven bij het Kadaster waarna deze definitief is.

Wat staat er onder andere in een hypotheekakte:

 • De naam van de hypotheeknemer (de bank of andere geldgever)
 • De naam, geboortedatum en woonplaats van de hypotheekgever (dit bent u als koper van de woning)
 • De naam en standplaats van de notaris
 • Onderpandgegevens – dit is meestal de woning die gekocht wordt en die dient als onderpand van de hypotheek
 • De woning waar het om gaat
 • De hoogte van de hypotheek
 • De hypotheekvordering (de manier waarop je de hypotheek afbetaalt aan de geldverstrekker)
 • De hypotheek rente
 • De looptijd van de hypotheek
 • Het verbod op het verbouwen van de woning als dit de waarde van de woning omlaag haalt
 • Overige bepalingen over bijvoorbeeld het verhuren van het pand en op de pandrechten

Als alle partijen akkoord gaan met de akte, moeten de koper, de vertegenwoordiger van de geldverstrekker en de notaris het document ondertekenen. Nadat alles is afgehandeld wordt de hypotheek ingeschreven in het Kadaster.

Meestal wordt bij de notaris gelijktijdig de overdrachtsakte en hypotheekakte ondertekend. Met alleen het ondertekenen van de hypotheekakte staat de woning nog niet op uw naam en is dus nog geen eigendom. Pas na ondertekening van de eigendomsakte (en inschrijving bij Kadaster) is de overdracht voltooid.